Zasieťovania územia, bezvýkopové výstavby a bezvýkopové sanácie